Στόχος της επιμορφωτικής τηλεδιάσκεψης είναι να ενισχυθούν οι εκπαιδευτικοί στην παιδαγωγική ετοιμότητά τους, στην αντιμετώπιση περιστατικών παιδιών με αυτισμό που φοιτούν στην προσχολική τάξη.   Επιμορφωτής θα είναι ο κ. Γιώργος Μπότσας ΣΕΕ ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του 2ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας.Το σεμινάριο είναι προαιρετικό και  αφορά  τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν σε νηπιαγωγεία της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Κολιπέτρη Ζωής.