Στόχος της επιμορφωτικής τηλεδιάσκεψης είναι οι εκπαιδευτικοί με προτάσεις για ψηφιακές δραστηριότητες στο Νηπιαγωγείο, να ενισχυθούν στην οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας webex. Επιμορφώτρια θα είναι η κ. Μαρίνα Ζαχαρία Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου της Όσσας..Το σεμινάριο είναι προαιρετικό και  αφορά  τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν σε νηπιαγωγεία της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Κολιπέτρη Ζωής.