Διοργανώνεται εργαστήριο διδακτικής, το οποίο αφορά τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνικά και Ιστορία, συνολικής διάρκειας 10 διδακτικών ωρών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις εξής ημερομηνίες:

  • Δευτέρα 8 Μαρτίου (19.00 – 21.00) για το μάθημα της Λογοτεχνίας
  • Δευτέρα 22 Μαρτίου (19.00 – 21.00) για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας
  • Δευτέρα 29 Μαρτίου (19.00 – 21.00) για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών
  • Δευτέρα 5 Απριλίου (19.00 – 21.00) για το μάθημα της Ιστορίας

Περισσότερες λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Οργάνωση: Δρ. Ελευθερία Ζάγκα