Βασικός στόχος της επιμορφωτικής τηλεδιάσκεψης, η οποία είναι συνέργεια τριών ειδικοτήτων ΣΕΕ (ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ91) είναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με το θεωρητικό πλαίσιο της ψηφιακής αφήγησης και τις διδακτικές εφαρμογές της στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση.