Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η στρατηγική που ο κάθε εκπαιδευτικός επιλέγει για να πραγματοποιήσει την εκπαιδευτική διαδικασία, σχετίζεται με τον στόχο του μαθήματος, τη φύση του, τις κινητικές, γνωστικές και κοινωνικές επιδιώξεις που θέτει. Το είδος των κριτηρίων με τα οποία γίνεται η επιλογή της στρατηγικής, σας καλώ να το προσεγγίσουμε σε προαιρετική επιμορφωτική τηλεσυνάντηση την Πέμπτη 22 Απριλίου και ώρες 18.30-20.300 με κύριο θέμα: Το Φάσμα των Στυλ Διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή. Για την είσοδό σας στην εικονική αίθουσα χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο (πατώντας ctrl+κλικ) https://minedu-primary2.webex.com/meet/ovasilia