Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η στρατηγική που ο κάθε εκπαιδευτικός επιλέγει για να πραγματοποιήσει την εκπαιδευτική διαδικασία, σχετίζεται με τον στόχο του μαθήματος, τη φύση του, τις κινητικές, γνωστικές και κοινωνικές επιδιώξεις που θέτει. Το είδος των κριτηρίων με τα οποία γίνεται η επιλογή της στρατηγικής, σας καλώ να το προσεγγίσουμε σε προαιρετική επιμορφωτική τηλεσυνάντηση, και σε συνέχεια των επιμορφωτικών δράσεων, την Τρίτη 9 Νοεμβρίου και ώρες 18.00-20.00 με κύριο θέμα: Το Φάσμα των Στυλ Διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή. Το σεμινάριο εννοείται ότι μπορούν να παρακολουθήσουν και όσοι συνάδελφοι δεν ανήκουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες (μετατεθέντες κ.ά.) και ή δεν παρακολούθησαν τα αντίστοιχα σεμινάρια πέρυσι ή επιθυμούν να παρακολουθήσουν εκ νέου.

Για τη συμμετοχή σας στη συνάντηση χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο (πατώντας ctrl+κλικ) https://minedu-primary2.webex.com/meet/ovasilia