Βασικός στόχος της διοργάνωσης ενδοσχολικής επιμόρφωσης, η οποία θα απευθύνεται στους γονείς του Νηπιαγωγείου Περιβολακίου, είναι η ενίσχυση των ενδοοικογενειακών σχέσεων και η διαχείριση κρίσεων.