Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

οι ψηφιακές δεξιότητες όλων μας έχουν βελτιωθεί μετά την εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος κατά το προηγούμενο σχολικό έτος. Σε συνέχεια όσων έχουν γίνει, σχεδιάζουμε μια σειρά εργαστηρίων για την εξοικείωση ή και την καλύτερη κατανόηση ψηφιακών εργαλείων/εφαρμογών που μπορούν να μας διευκολύνουν αφενός στην οργάνωση ή τη διδασκαλία του μαθήματος, αφετέρου γενικότερα στην καθημερινότητά μας κάνοντας την ευκολότερη και καλύτερα οργανωμένη.

Παρακαλούμε όσοι/ες ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε να συμπληρώσετε την ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που θα μας δώσει τη δυνατότητα να οργανώσουμε τα εργαστήρια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (ανά εφαρμογή ή σε διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων).

                                             

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ11

Δρ. Όλγα Βασιλειάδου