Η επιμορφωτική ημερίδα ήταν πεντάωρη και αφορούσε σε νηπιαγωγούς που υπηρετούν σε τμήματα  ΔΥΕΠ του καταυλισμού στα Διαβατά και τα Λαγκαδίκια, με εισηγήτρια την κ. Κολιπέτρη Ζωή ΣΕΕ ΠΕ60. Ήταν υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς. Βασικός στόχος της επιμορφωτικής ημερίδας ήταν να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και των ιδιαιτεροτήτων των τμημάτων νηπιαγωγείων, τα οποία λειτουργούν σε καταυλισμούς. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με διδακτικές πρακτικές προσέγγισης παιδιών, τα οποία δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες λόγω του πολέμου, καθώς και με σχετικό εκπαιδευτικό υλικό (δραστηριότητες). Στους εκπαιδευτικούς δόθηκε ψηφιακό υλικό. Κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής ημερίδας, υλοποιήθηκαν βιωματικές δράσεις, και συμμετοχικές προσεγγίσεις μέσω των μελετών περίπτωσης.