Η επιμορφωτική ημερίδα αφορούσε σε νηπιαγωγό που υπηρετεί σε τμήμα  ΔΥΕΠ του καταυλισμού στα Λαγκαδίκια, με εισηγήτρια την κ. Κολιπέτρη Ζωή ΣΕΕ ΠΕ60. Ήταν υποχρεωτική. Βασικός στόχος της επιμορφωτικής ημερίδας ήταν να ενημερωθεί η εκπαιδευτικός για τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και των ιδιαιτεροτήτων των τμημάτων νηπιαγωγείων, τα οποία λειτουργούν σε καταυλισμούς. Ειδικότερα, η εκπαιδευτικός εξοικειώθηκε με διδακτικές πρακτικές προσέγγισης παιδιών, τα οποία δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες λόγω του πολέμου, καθώς και με σχετικό εκπαιδευτικό υλικό (δραστηριότητες). Στην εκπαιδευτικό δόθηκε ψηφιακό υλικό.