Διοργανώνεται συνάντηση εργασίας με τους Διευθυντές και Διευθύντριες των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με θέματα "Το Θεσμικό πλαίσιο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Ευθύνης Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και τις Παιδαγωγικές προσεγγίσεις οργάνωσης και λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης" στις 13 Νοεμβρίου 2018, και ώρες 11:00 έως 13:00, στην αίθουσα συσκέψεων-ολομέλειας του 2ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης

Μπότσας Γεώργιος