Σχετικά: το με α.π. 38/5-11-18 έγγραφό μας (όπως ανακοινοποιήθηκε με το 38β/5-11-18)

 Εκφράζονται ευχαριστίες στις σχολικές μονάδες που φιλοξένησαν τις ενημερωτικές/επιμορφωτικές συναντήσεις των νηπιαγωγών.

 

                        Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60

                                       Αρετή Μποταΐτη