(Σχετ.: Έγκριση αριθμ. πρωτ. 657/18-03-2019  Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας)

Διοργανώνεται επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: : « Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης των φιλολογικών μαθημάτων στο πλαίσιο των Νέων Οδηγιών» για τους φιλολόγους των Γυμνασίων αρμοδιότητάς μου, στο 1ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης. την Τετάρτη 27-03-2019 και ώρα 12.00- 14.00.