Η επιμορφωτική ημερίδα αποσκοπεί στα πλαίσια του Διαπεριφερειακού Προγράμματος για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο να ενημερώσει τους γονείς για τις πρακτικές διασφάλισης, τις οποίες μπορούν να εφαρμόσουν για να διασφαλίσουν την ορθή χρήση του διαδικτύου.