Η επιμορφωτική ημερίδα αποσκοπεί στα πλαίσια του προγράμματος “Project SIA-ProD: An innovative self-improvement approach for the professional development of early educators”, να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για τις διαστάσεις των εκπαιδευτικών πρακτικών στη διδασκαλία της Φυσικής Δραστηριότητας στην Προσχολική Ηλικία και μέσω της συμμετοχής τους σε ένα εργαστήριο να είναι σε θέση να σχεδιάσουν δραστηριότητες φυσικής αγωγής στο νηπιαγωγείο.