Με την ευκαιρία της λήξης του σχολικού έτους 2018-2019 και την προετοιμασία του επόμενου μαζί με το 1ο και 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Θεσσαλονίκης σας καλούμε σε συνάντηση εργασίας για την εκπαίδευση προσφύγων όλων των βαθμίδων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019, και ώρες 10.30 έως 12.00, στο 2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας.