Η επιμορφωτική ημερίδα αποσκοπεί  στο τέλος της σχολικής χρονιάς :
1.     Να γίνει αποτίμηση του παιδαγωγικού και επιστημονικού έργου της σχολικής χρονιάς 2018-19, από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60 Κολιπέτρη Ζωή και τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης της.
2.     Να προβληθούν τα σχέδια δράσης,  τα οποία υλοποίησαν σχολικές μονάδες στα πλαίσια του προγραμματισμού και σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου, σε όλη την εκπαιδευτική περιφέρεια.   Ο προγραμματισμός βασίσθηκε στη  μεθοδολογία της έρευνας δράσης.
3.     Να εξοικειωθούν οι νηπιαγωγοί  με διδακτικές πρακτικές  της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, τις  οποίες θα εφαρμόσουν τη νέα σχολική χρονιά 2019-20.

Διοργάνωση: Κολιπέτρη Ζωή                
Xορηγός και υποστηρικτής της ημερίδας είναι το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού