Στόχος της επιμορφωτικής – ενημερωτικής συνάντησης είναι τα μέλη των ΕΔΕΑΥ της Β΄ Θεσσαλονίκης (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί τμημάτων ένταξης) να γνωρίσουν το επιστημονικό πλαίσιο της Ανταπόκρισης στην Παρέμβαση και το νομοθετικό πλαίσιο. Θα ακολουθήσει συζήτηση σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Επιμορφωτές θα είναι ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι 1ου και 2ου ΚΕΣΥ Β΄ Θεσσαλονίκης.