Στόχος του επιμορφωτικού  σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν με κατάλληλες διδακτικές πρακτικές για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων υποστήριξης της εκπαίδευσης προσφύγων, μέσω της παρακολούθησης θεωρητικής εισήγησης και συμμετοχής σε εργαστήριο για τη βιωματική προσέγγιση του θέματος. Το σεμινάριο είναι προαιρετικό και  αφορά  τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν σε νηπιαγωγεία της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Κολιπέτρη Ζωής.