Σχετικά: α) Η με α.π. Φ8/47901/ΓΔ4/22-4-20 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με Σύγχρονη Μέθοδο Διδασκαλίας»

                 β) το με α.π. 617/29-4-20 έγγραφό μας

              

   Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών σας ενημερώνουμε, ότι η αρμόδια Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου προγραμματίζει επιμορφωτική συνάντηση κατά ομάδες νηπιαγωγών, μέσω τηλεδιάσκεψης. Σκοπός είναι η υποστήριξή σας στη χρήση και αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με παραδείγματα συνδυασμού σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας στα νήπια, καθώς και η ανάπτυξη συζήτησης για την έως σήμερα εμπειρία από την εφαρμογή της. Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην ψηφιακή τάξη της Συντονίστριας, στην πλατφόρμα Webex, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ

Ημέρα συνάντησης Ώρα συνάντησης Νηπιαγωγοί ομάδων νηπιαγωγείων

Δευτέρα 18-5-20

9.30΄-11.00΄ 15ης και 16ης
11.30΄-13.00΄ 17ης και 18ης
Τρίτη 19-5-20 9.30΄-11.00΄ 19ης και 20ης
11.30΄-13.00΄ 21ης και 22ης

Τετάρτη 20-5-20

9.30΄- 11.00΄ 27ης και 28ης
11.30΄-13.00΄ 29ης και 30ης

Παρασκευή 22-5-20

9.30΄- 11.00΄ 31ης και 32ης
11.30΄-13.00΄ 33ης και 34ης

Ο σύνδεσμος της ψηφιακής τάξης θα σας γνωστοποιηθεί στο προσωπικό σας e-mail, με βάση τα ατομικά στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα. Υπενθυμίζεται, ότι ο σύνδεσμος γνωστοποιείται –μόνο- σε άτομα που δικαιούνται να συμμετέχουν στην εκάστοτε ψηφιακή τάξη. Η συμμετοχή σας είναι υποχρεωτική.

   Οι κ.κ. Προϊστάμενες/-οι παρακαλούμε να ενημερώσουν τον Σύλλογο Διδασκόντων/-ουσσών για το παρόν, άμεσα.  

 

 

Η Συντονίστρια

Εκπαιδευτικού Έργου

 

 

Αρετή Μποταΐτη

  

Attachments:
Download this file (ATT00025.pdf)ATT00025.pdf[ ]128 kB