Ο στόχος της συγκεκριμένης επιμόρφωσης είναι να αξιοποιηθεί το υλικό της βιντεοσκοπημένης επιμόρφωσης που θα αποσταλεί στους εκπαιδευτικούς για τη μαθηματική εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο με εισηγήτρια την κ. Κολιπέτρη Ζωή ΣΕΕ ΠΕ 60 στις υπάρχουσες συνθήκες, προς όφελος των μαθητών, μέσω της ασύγχρονης και της σύγχρονης επικοινωνίας που έχει αναπτυχθεί με τους μαθητές του Νηπιαγωγείου (ιστοσελίδες, blogs κ.ά.) και μακροπρόθεσμα να ενισχυθεί η μαθηματική παιδαγωγική γνώση των εκπαιδευτικών. Το επιμορφωτικό υλικό θα συζητηθεί με όλους τους εκπαιδευτικούς στις τηλεδιασκέψεις που θα ακολουθήσουν.