Στόχος των επιμορφωτικών τηλεδιασκέψεων είναι οι νηπιαγωγοί να εξοικειωθούν με την οργάνωση και σχεδιασμό τηλεματικών δράσεων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της σύγχρονης εξ΄αποστάσεως τηλεκπαίδευσης με τη συμμετοχή των μαθητών των νηπιαγωγείων. Eπιπλέον, να δοθούν οδηγίες για την ανάρτηση των παραμυθιών σε πλατφόρμα στα πλαίσια του διαγωνισμού παιδικού παραμυθιού με θέμα "Μια κορώνα στη ζωή μας".