Διοργανώνεται Επιμορφωτικό σεμινάριο εξΑε για τους καθηγητές γαλλικής Α/θμιας και Β/θμιας Εκ/σης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας που έχουν δηλώσει συμμετοχή- Ομάδα Β,  με θέμα «Δημιουργώ on line εικονικά μαθήματα» διάρκειας 7 ωρών, την Τρίτη 23 Ιουνίου και την       Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, ώρα 16.00-19.30 (ώρα Ελλάδας).  

Διοργάνωση: Γαλλικό Ινστιτούτο Αθήνας, Κέντρο CAVILAM- VICHY (Centre des approches vivantes des Langues et Médias- Κέντρο ζωντανών προσεγγίσεων των Γλωσσών και των ΜΜΕ), ΚΟΦΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ