Συνάδελφοι,

σας καλώ σε διαδικτυακό σεμινάριο την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και ώρα 18.00-20.00 με θέματα: α) Διαχείριση ψηφιακής πλατφόρμας Webex Μeetings Μέρος Β και β) Virtual Physical Education Classroom.

Θα ασχοληθούμε στο πρώτο μέρος με διαμοιρασμό, δημιουργία ομάδων (με λεπτομέρειες) και δημοσκοπήσεις και στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί η δυνατότητα δημιουργίας Εικονικής Τάξης, η οποία είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δυνατότητα.  

Για τη συμμετοχή σας αξιοποιείστε το σύνδεσμο (πατώντας ctrl+κλικ)

https://minedu-primary.webex.com/meet/ovasilia