«Επιμορφωτική ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς των Δ.Σ. Άρνισσας, Παναγίτσας, Αγίου Αθανασίου, Ζέρβης, Κερασιάς και Καρυδιάς»

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 70 του 3ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας και Παιδαγωγικός κι Επιστημονικός υπεύθυνος των παραπάνω Δημοτικών Σχολείων Φανιόπουλος Χριστόδουλος, διοργανώνει ημερίδα με τον ΣΕΕ εκπαίδευσης για την Αειφορία του 3ου ΠΕΚΕΣ Χαρίση Αθανάσιο, σε συνεργασία με την Καλλαρά Αθηνά ΣΕΕ ΠΕ 70 του 3ου ΠΕΚΕΣ και τη συμμετοχή της Ελισάβετ Φράγκου, υπεύθυνης σχολικών δραστηριοτήτων Α/θμιας εκπ/σης Πέλλας, με θέμα: «Προσεγγίσεις Διαπολιτισμικής επικοινωνίας» για όλους τους εκπαιδευτικούς των σχολείων αυτών. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19-11-2019 στο ΔΣ Άρνισσας με το παρακάτω πρόγραμμα:

08:15-08:30   Προσέλευση

8:30-9:00 Χαιρετισμοί

9:00-10:30 Αθανάσιος Χαρίσης «Διδακτική και συμβουλευτική στο πολυπολιτισμικό σχολείο: πρόγραμμα Εκπαίδευσης για την Αειφορία σε διασύνδεση με γνωστικά αντικείμενα (Θρησκευτικά-Ιστορία-Μελέτη Περιβάλλοντος κ.ά.)»

10:30-10:45 Διάλειμμα

10:45-12:15 Αθηνά Καλλαρά (Εκπαιδευτικοί του ΔΣ Άρνισσας), «Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων/μεταναστών: Διδακτικές/μαθησιακές προσεγγίσεις στην τάξη»

10:45-12:15 Ελισάβετ Φράγκου (Εκπαιδευτικοί των ΔΣ Παναγίτσας, Αγίου Αθανασίου, Ζέρβης, Κερασιάς και Καρυδιάς), «Διαπολιτισμική εκπαίδευση: χτίζοντας σχέσεις σεβασμού και αποδοχής»

12:15-12:20 Διάλειμμα

12:20-13:30 Αθηνά Καλλαρά (Εκπαιδευτικοί των ΔΣ Παναγίτσας, Αγίου Αθανασίου, Ζέρβης, Κερασιάς και Καρυδιάς), «Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων/μεταναστών: Διδακτικές/μαθησιακές προσεγγίσεις στην τάξη»

12:20-13:30 Ελισάβετ Φράγκου (Εκπαιδευτικοί του ΔΣ Άρνισσας), «Διαπολιτισμική εκπαίδευση: χτίζοντας σχέσεις σεβασμού και αποδοχής»