Ο Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία κ. Αθανάσιος Χαρίσης και η Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής κ. Ελένη Μπαμπαλώνα, του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας, με αφορμή την 10η Δεκεμβρίου, Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συνδιοργάνωσαν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», στις 9/12/2019, στο ΓΕ.Λ. Αιγινίου, με την οργανωτική συνδρομή του Διευθυντή του σχολείου κ. Γεωργίου Γκαϊτατζή, και ώρες 12.00-13.30.

Η δίωρη επιμόρφωση απευθύνθηκε:

-        Στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού.

-        Στους εκπαιδευτικούς του ΓΕ.Λ. Αιγινίου που ενδιαφέρονται για το θέμα, χωρίς να διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

-        Στους εκπαιδευτικούς των σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης του Σ.Ε.Ε. Α. Χαρίση που συμμετέχουν στo Διαπεριφερειακό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» και στο Πανελλήνιο Δίκτυο «Εγώ κι Εσύ μαζί» της Διεθνούς Αμνηστίας.

Εισηγητές στην επιμόρφωση ήταν:

Αθανάσιος Χαρίσης, Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας: Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Αειφορία στην εποχή του Διαδικτύου.

Ελένη Μπαμπαλώνα, Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας: Το Διαπεριφερειακό Δίκτυο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο-εκπαιδευτικές/διδακτικές δυνατότητες.

Σκοπός της συνάντησης είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί σε θέματα που αφορούν τα προαναφερόμενα Δίκτυα, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές ως προς σύγχρονες εκπαιδευτικές/διδακτικές προσεγγίσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πληροφορική και το διαδίκτυο στην εκπαίδευση.