Έχοντας υπόψη:
1. Το έγγραφο του Ι.Ε.Π. με θέμα: «Φύλλο Οδηγιών 02/02: Ενημέρωση για την υλοποίηση των δράσεων Επιμόρφωσης» ημερομηνία 30 – 01 – 2019.
2. Την με αρ. πρωτ. 13852/Ε3/30-01-2019 Απόφαση του ΥΠΠΕΘ
3. Το έγγραφο του Ι.Ε.Π. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την υλοποίηση της επιμόρφωσης στελεχών εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Δ ́ Κύκλου Επιμόρφωσης της Δράσης 1 «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση» της Πράξης: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», MIS 5004204», ημερομηνία 21-2-2019.

Οι ΣΕΕ του 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, καλούν τους Δ/ντές/ντριες Γυμνασίων σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα «Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση».

Η επιμορφωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί

  • για τους Δ/ντές ΔΔΕ Κιλκίς την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς και ώρες 9:30 – 12:45 και
  • για τους Δ/ντές ΔΔΕ Σερρών την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 στο 1ο Γυμνάσιο Σερρών και ώρες 9:30 – 12:45.

Η παρακολούθηση της επιμόρφωσης είναι υποχρεωτική για όλους τους Διευθυντές Γυμνασίων.