Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, στις 27/6/ 2019, τα 4 επιμορφωτικά προγράμματα που διοργάνωσε το 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας αξιοποιώντας την υποδομή και την τεχνική υποστήριξη του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Στην εκδήλωση που έγινε στις Σέρρες, στο χώρο του Διεθνούς Πανεπιστημίου, οι εκπαιδευόμενοι έλαβαν τις βεβαιώσεις επιμόρφωσης και έγινε αποτίμηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Τα Επιμορφωτικά Προγράμματα που υλοποιήθηκαν απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Σερρών και Κιλκίς και αφορούσαν τα εξής θέματα:

1. «Ζητήματα Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο», με επιμορφώτρια την κ. Αναστασία Γκουβατζή, Συντονίστρια Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και διάρκεια 17 ώρες.

2. «Διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση. Θεωρητικό πλαίσιο και εκπαιδευτικές πρακτικές» με επμορφώτρια την κ. Ευγενία Δανιηλίδου, Συντονίστρια Ε.Ε. Φιλολόγων (ΠΕ02) και διάρκεια 12 ώρες.

3. «Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Python και στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό» με επιμορφωτή τον κ. Βασίλη Εφόπουλο, Συντονιστή Ε.Ε. Πληροφορικής (ΠΕ86) και διάρκεια 16 ώρες.

4. «Οι Εκπαιδευτικοί σχεδιαστές για τη δημιουργικότητα και την αειφορία στο σχολείο» με επιμορφωτή τον κ. Νικόλαο Σταμπολίδη, Συντονιστής Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την αειφορία και διάρκεια 12 ώρες.