Την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021, ώρες 18.00-20.00 οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων, Ιωάννα Βορβή και Αλέξανδρος Νικολαΐδης, σε συνεργασία με την «Πολύτροπη Γλώσσα» διοργανώνουν διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Το ανανεωμένο ψηφιακό περιβάλλον και το νέο επίκαιρο υλικό της “Πολύτροπης Γλώσσας” - Εφαρμογές του υλικού στις σχολικές τάξεις». 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις φιλολόγους των Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, Επιστημονικής Ευθύνης των ΣΕΕ Ι. Βορβή και Α. Νικολαΐδη.
Στην επιμόρφωση θα παρουσιαστεί η φιλοσοφία της «Πολύτροπης Γλώσσας», καθώς και το νέο επίκαιρο υλικό που δημιουργήθηκε μέσα στο 2021. Θα δοθεί έμφαση στα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία, που αξιοποιούν την τεχνολογία και την τέχνη για τη διδασκαλία της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Θα παρουσιαστούν, επίσης, μερικές πρώτες εφαρμογές του νέου υλικού στις σχολικές τάξεις.