Ολοκληρώνοντας τις δράσεις το Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας «Για ένα συμμετοχικό και δημοκρατικό σχολείο. Η Σχολική Διαμεσολάβηση-Ένα εργαλείο Ειρηνικής Επίλυσης Συγκρούσεων στο σχολικό χώρο» των σχολικών μονάδων ΔΕ ανατολικής Θεσσαλονίκης, η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας ΔΕ ανατολικής Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννα Ντέρη, η ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία κ. Ευαγγελία Παπαθανασίου και η Οργάνωση “ΑΝΤΙΓΟΝΗ- Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία”, διοργανώνουν συνάντηση μαθητών και μαθητριών των ομάδων Σχολικής Διαμεσολάβησης των σχολείων τους.