Διοργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων εκπαιδευτικών Πληροφορικής

1. Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών Πληροφορικής Γυμνασίων Ανατολικής Θεσσαλονίκης με θέμα «Η διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο: Θέματα διδακτικής και καλές πρακτικές», Πέμπτη 13/12/18 και ώρα 12.00-14.00 στο 2ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, Ικτίνου 5. Εισηγήτρια: Δρ Αλεξούδα Γεωργία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής ΠΕ86 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών Πληροφορικής Γενικών Λυκείων Ανατολικής Θεσσαλονίκης με θέμα «Η διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γενικό Λύκειο: Θέματα διδακτικής και καλές πρακτικές», Τετάρτη 19/12/18 και ώρα 12.00-14.00 στο 2ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, Ικτίνου 5. Εισηγήτρια: Δρ Αλεξούδα Γεωργία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής ΠΕ86 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών Πληροφορικής των ΔΣ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης με θέμα «Η διδασκαλία της Πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο: Καλές πρακτικές και παραδείγματα», Τρίτη 12/2/19 και ώρα 12.00-14.00 στο 92ο ΔΣ Θεσσαλονίκης, Παπάφη 229.

Εισηγητές:

  • Εφραιμίδου Μελπομένη, εκπαιδευτικός Πληροφορικής του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, «Εκμάθηση του λογισμικού παρουσιάσεων μέσα από γλωσσικό παιχνίδι»
  • Τουκίλογλου Παύλος, εκπαιδευτικός Πληροφορικής του 5ου ΔΣ Περαίας, «Εκπαιδευτική ρομποτική με BBC Microbit»
  • Κατσαντώνης Μενέλαος, εκπαιδευτικός Πληροφορικής του 1ου ΔΣ Πυλαίας, «Μια καινοτόμος διδακτική πρόταση για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο»
  • Δρ Αλεξούδα Γεωργία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής ΠΕ86 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, «Θέματα διδακτικής και καλές πρακτικές»

4. Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής με θέμα «Θέματα διδακτικής της Πληροφορικής και καλές πρακτικές», Τρίτη 19/3/19 και ώρα 12.00-14.00 στο ΕΠΑΛ Πολυγύρου. Εισηγήτρια: Δρ Αλεξούδα Γεωργία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής ΠΕ86 του 1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών Πληροφορικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής με θέμα «Η διδασκαλία της Πληροφορικής στο Δημοτικό: Θέματα διδακτικής και καλές πρακτικές», Τετάρτη 3/4/19 και ώρα 12.00-14.00 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου. Εισηγήτρια: Δρ Αλεξούδα Γεωργία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής ΠΕ86 του 1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας.

Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων εκπαιδευτικών Πληροφορικής

  1. Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (με έμφαση στα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ) Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής με θέμα «Η αξιοποίηση του μικροελεγκτή Arduino στη διδακτική πράξη», Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 & Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 και ώρα 18:00 - 21:00 στο 2ο ΓΕΛ Καλαμαριάς. Συνολική διάρκεια: 6 ώρες. Επιμορφωτές: ο κ. Γεώργιος Νικολακάκης, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86 του 2ου ΓΕΛ Καλαμαριάς και η κ. Θεοδώρα Σαμαρά, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86 του ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας.
  2. Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών Πληροφορικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής με θέμα «Εισαγωγή στην 3d εκτύπωση», Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 και ώρα 18:00 - 21:00 στο Δημοτικό του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διάρκεια: 3 ώρες. Επιμορφωτές: ο κ. Λεωνίδας Γεροντίδης, εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικών Μαθημάτων ΠΕ08 του Δημοτικού του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο κ. Φίλιππος Κουτσάκας, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86 του Δημοτικού του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  3. Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών Πληροφορικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής με θέμα «Εισαγωγή στην κπαιδευτική ρομποτική με τον μικροελεγκτή BBC: Microbit», Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 9:00 - 12:00 στο 16ο ΔΣ Θεσσαλονίκης. Διάρκεια: 3 ώρες. Επιμορφωτής ο κ. Παύλος Τουκίλογλου, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86 του 5ου ΔΣ Περαίας.