Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα: «Το πέρασμα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για την Αειφορία». Παρακάτω θα βρίτε το πρόγραμμα της ημερίδας.

Το 1ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία με το ΚΠΕ-ΚΕΑ Αρναίας, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής και Αν. Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδιοργανώνουν επιμορφωτική ημερίδα για τους/τις Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων Π.Ε και Δ.Ε με θέμα: «Το πέρασμα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για την Αειφορία» την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019.

Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

9.30-10.00

Προσέλευση

10.00-10.15

Λάμπρος Ιωάννης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Αρναίας

«Οι δράσεις του ΚΠΕ Αρναίας υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης για την Αειφορία»

10.15-10.30

Παπαθανασίου Ευαγγελία, ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία, 1ο ΠΕΚΕΣ Κ.Μακεδονίας

«Το πέρασμα από την Π.Ε. στην Εκπαίδευση για την Αειφορία»

10.30-10.45

Δρ. Στράνζαλης Πολύβιος, ΣΕΕ Θεολόγων, 1ο ΠΕΚΕΣ

«Η συμβολή του μαθήματος των θρησκευτικών στην Εκπαίδευση για την Αειφορία»

10.45-11.00

Δρ. Σιδηρόπουλος Δημήτριος, ΣΕΕ ΠΕ70, 1ο ΠΕΚΕΣ

«Η παιδαγωγική αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση των μαθητών ως αυριανών ενεργών και δημοκρατικών πολιτών»

11.00-11.15

Δρ. Γεωργιάδης Μιχάλης, ΣΕΕΦιλολόγων, 1ο ΠΕΚΕΣ

«Οι μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο στη λειτουργία των υποστηρικτικών δομών της Π.Ε. στην ελληνική εκπαίδευση: από ΚΠΕ στα ΚΕΑ»

11.15-11.45

Διάλειμμα

11.45-12.00

Δρ. Μπεχλιβάνη Νικολέτα, ΣΕΕ Κοινωνικών Επιστημών, 1ο ΠΕΚΕΣ

«Αειφορία και Πολιτειότητα»

12.00-12.15

Δρ. Λευκοπούλου Σουλτάνα, ΣΕΕ Φυσικών Επιστημών, 1ο ΠΕΚΕΣ

«Η έννοια της αειφορίας στα προγράμματα σπουδών και τα σχολικά εγχειρίδια των φυσικών επιστημών»