Πρόσκληση εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα της Ιστορίας στα Γυμνάσια αρμοδιότητας του Συντονιστή ΕΕ Φιλολόγων Αλέξανδρου Νικολαΐδη σε επιμορφωτική συνάντηση την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 από τις 12.00 ως τις 14.00 στο 2ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με θέμα: «Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης για το μάθημα της Ιστορίας του γυμνασίου».