Υλοποίηση προγράμματος Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο

2019-2020

Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού Έργου

Αναγνωστοπούλου Μαρία ΠΕ 70

Ζησοπούλου Ελένη ΠΕ 60

Καγιαδάκη Αθηνά ΠΕ 60

Κέκια Αιμιλία ΠΕ 70

Κασώτη Όλγα ΠΕ 70

Κόπτσης Αλέξανδρος ΠΕ70 (νυν Περιφερειακός Διευθυντής)

Κωστούδα Σμαρώ ΠΕ70

Σιδηρόπουλος Δημήτριος ΠΕ70

Τσαβδάρη Αναστασία, ΠΕ 60

Σκοπός και στόχοι του προγράμματος:

 

Σκοπός του προγράμματος:

Η ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό σχολείο με αποτέλεσμα τη βελτίωση της μαθησιακής και κοινωνικής συμπεριφοράς τους.

Στόχοι του προγράμματος:

 

  1. Η καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των νηπίων και των μαθητών του δημοτικού σχολείου
  2. Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ νηπιαγωγών, δασκάλων και γονέων
  3. Η καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών Α΄ τάξης και Β΄ τάξης του δημοτικού σχολείου

 

Υλοποίηση δράσεων του προγράμματος:

Μήνας Απρίλιος:

 

     Οι ΣΕΕ διοργανώνουν συναντήσεις/ημερίδες όπου θα συμμετέχουν οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι/ες Α΄ τάξης, ώρα 12:00΄ - 14:00΄.

Θέμα που θα αναπτύξουν οι ΣΕΕ: Γενικά για τη μετάβαση - Αναλυτικό Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου - Αναλυτικό Πρόγραμμα Δημοτικού Α΄ - Οδηγίες για την υλοποίηση του προγράμματος

 

Μήνας Μάιος:

  

Τα νήπια και οι μαθητές της Α΄ αντίστοιχα χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες και παίρνουν ονόματα. Κάθε ομάδα νηπίων θα έχει το ίδιο όνομα με κάθε μία ομάδα μαθητών της Α΄. Αυτό θα γίνει με τη συνεννόηση/συνεργασία νηπιαγωγού και δασκάλας/ου.

Το θέμα είναι «το καλοκαίρι» και σχετικά με αυτό οι ομάδες νηπίων και μαθητών Α΄ με τη βοήθεια των δασκάλων τους θα ετοιμάσουν κάποιες δράσεις για παρουσίαση, όπως για παράδειγμα, ζωγραφιές, φωτογραφίες θεατρικό δρώμενο, τραγούδι…

Τα νήπια επισκέπτονται την Α΄ τάξη του δημοτικού (μία σχολική ημέρα).

Στην επίσκεψη, κάθε ομάδα νηπίων ενώνεται με τη συνονόματη ομάδα μαθητών Α΄ ώστε να αποτελέσουν μία ευρύτερη ομάδα.

Με τη συνεργασία νηπιαγωγού και δασκάλου/ας προετοιμάζονται και παρουσιάζουν τη δράση τους στις άλλες ομάδες.

Στη συνέχεια οι δάσκαλοι/ες Α΄ θα κάνουν ορισμένα από τα μαθήματα της ημέρας αυτής προσαρμοσμένα στο επίπεδο των νηπίων. Οι συνονόματες/διευρυμένες ομάδες νηπίων και μαθητών Α΄ κάθονται κοντά και συμμετέχουν στις δράσεις σαν μια ομάδα.

Την ημέρα της συνάντησης νηπιαγωγείου και Α΄ τάξης οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καλέσουν αν θέλουν και τους γονείς.

Οι ΣΕΕ επισκέπτονται ορισμένες σχολικές μονάδες στις ημερομηνίες υλοποίησης των δράσεων. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν με e-mail τον/την Συντονιστή/τρια τους για την ημερομηνία της συνάντησης.

 

Μήνας Ιούνιος:

 

  1. Πραγματοποίηση ημερίδας όπου θα παρουσιαστούν οι δράσεις των νηπιαγωγών - δασκάλων
  2. Αποστολή       παραδοτέων των νηπιαγωγών και δασκάλων στις/τους ΣΕΕ
  3. Αποτίμηση των δράσεων και παραδοτέων του εαρινού μέρους προγράμματος από τους ΣΕΕ

 

 

Μήνας Σεπτέμβριος:

  1. Προετοιμασία δράσεων μαθητών Α΄ κ Β΄ τάξης με κοινό θέμα: «το Φθινόπωρο».

Οι δράσεις θα γίνουν ανά συνονόματες ομάδες, όπως ονομάστηκαν την προηγούμενη χρονιά. Οι δάσκαλοι/ες Α΄ κ. Β΄ κ οι μαθητές Α΄ κ. Β΄ συνεργάζονται για να οργανώσουν τις δράσεις των ομάδων. Οι ομάδες με το ίδιο όνομα Α΄ και Β΄ τάξεων ετοιμάζουν κοινή δράση.

  1. Δίωρη εκδήλωση σε κάθε σχολείο όπου παρουσιάζονται οι δράσεις μεταξύ των ομάδων μαθητών Α΄ κ Β΄ σε άλλες τάξεις ή στους γονείς. Οι ΣΕΕ επισκέπτονται ορισμένες σχολικές μονάδες στις ημερομηνίες των δράσεων. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν με e-mail τον/την Συντονιστή/τρια τους για την ημερομηνία της συνάντησης.

3. Αποστολή παραδοτέων των δασκάλων στις/τους ΣΕΕ

  1. Αποτίμηση των δράσεων και των παραδοτέων του φθινοπωρινού μέρους του προγράμματος από τους ΣΕΕ.

Αξιολόγηση - Αποτίμηση του Προγράμματος

 

Δραστηριότητες των εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με τα παραδοτέα των εκπαιδευτικών, πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες, όπως:

ü  Παιχνίδια γνωριμίας

ü  Ξενάγηση στο χώρο της τάξης (ομοιότητες – διαφορές)

ü  Εκμαίευση του θέματος για την τελική παρουσίαση.

ü  Ιδεόγραμμα ιδεών από τα παιδιά- προτάσεις των παιδιών για κοινό θεατρικό δρώμενο.

ü  Καταγραφή των ιδεών τους με ζωγραφική

ü  Συλλογή πληροφοριών και υλικών σχετικά με το θέμα «Νησί – Ελλάδα»

ü  Εικαστική τέχνη και δημιουργία (κατασκευή πρόσκλησης , κατασκευή υδρογείου , σκηνικά κλπ.)

ü  Δραματοποίηση και παρουσίαση του προγράμματος , στους γονείς και μαθητές/τριες του Σχολείου.

ü  Ζωγραφιές με καλοκαιρινά θέματα

ü  Παντομίμα με τραγούδι καλοκαιρινό

ü  Επίθετα με τα καλοκαιρινά φρούτα

ü  Αινίγματα με τα φρούτα

ü  Συγγραφή και εικονογράφηση παραμυθιού

ü  Κατασκευές χάρτινων καλοκαιρινών καπέλων

ü  Κολάζ με θέμα το καλοκαίρι

 

Θετικά σχόλια των εκπαιδευτικών:

ü  Το πρόγραμμα μετάβασης κρίνεται ουσιαστικό για την προετοιμασία των νηπίων αλλά και για την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης από την πλευρά των παιδιών του δημοτικού. Το πρόγραμμα είναι πρωτοποριακό, εποικοδομητικό και πολύ αποτελεσματικό για την ομαλή μετάβαση των παιδιών της νηπιακής ηλικίας , στο δημοτικό.

ü  Τα παιδιά του δημοτικού αντίστοιχα αποκτούν υπευθυνότητα και ωριμότητα ώστε να υποδεχτούν και να αποδεχτούν τους μελλοντικούς φίλους- μαθητές.

ü  Ανέδειξε την αναγκαιότητα της συνεργασίας των εκπαιδευτικών όλη τη σχολική χρονιά όχι μόνο σε επίπεδο προσέγγισης των μαθητών νηπιαγωγείου και δημοτικού, αλλά και στην από κοινού χρήση των διδακτικών εργαλείων (παιγνιώδης τρόπος διδασκαλίας, διδασκαλία και μάθηση σε ομάδες, μέθοδος πρότζεκτ, βιωματική μάθηση). Έτσι πετυχαίνουμε ώστε να μην υπάρχει τεράστια απόκλιση μεθοδολογίας ανάμεσα στο νηπιαγωγείο και στην Α΄ δημοτικού.

ü  Καλλιεργήθηκε συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς και δασκάλους/δασκάλες (και στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων).

ü  Η αλληλεπίδραση με τη δασκάλα και τα παιδιά της Α’ τάξης ήταν μια πρώτη πολύ σημαντική προσέγγιση-γνωριμία με το δημοτικό, σε ένα πλαίσιο διαφορετικό από αυτό του νηπιαγωγείου.

ü  Ενθουσιασμός και πολύ θετικά συναισθήματα από τα παιδιά για το σύνολο της δράσης. Όλα τα παιδιά χάρηκαν με τις δραστηριότητες και συμμετείχαν ενεργά.

ü  Ευχάριστες εμπειρίες για εκπαιδευτικούς και παιδιά την ημέρα της συνάντησης

ü  Εμπλουτισμός των γνώσεων και των εμπειριών τους και ψυχολογική τους προετοιμασία για την επερχόμενη σχολική χρονιά

ü  Εξοικείωση των νηπίων με το χώρο του δημοτικού και έτσι, ξεκινώντας τη νέα σχολική χρονιά στην Α΄ τάξη, θα νιώθουν σχετικά άνετα.

ü  Κοινωνικοποίηση των νηπίων

ü  Υπήρχε σαφήνεια στις οδηγίες και τα βήματα/στάδια ήταν απλά και εύκολα υλοποιήσιμα.

ü  Εμπλοκή γονέων.

 

Προβληματισμοί που ανέκυψαν, σύμφωνα με τα σχόλια των εκπαιδευτικών:

ü  Περιορισμένος χρόνος υλοποίησης

ü  Δυσκολίες- αντιδράσεις από εκπαιδευτικούς εξαιτίας του άγχους για την ολοκλήρωση της ύλης

ü  Μετακίνηση-μεγάλη απόσταση μεταξύ νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου

ü  Άνισο μαθητικό δυναμικό, ώστε να υπάρχει δυσκολία στη δημιουργία ομάδων

 

Προτάσεις των εκπαιδευτικών:

ü  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα να γίνει θεσμός και να πραγματοποιείται κάθε χρόνο.

ü  Καθιέρωση κοινών δράσεων Α΄ δημοτικού – νηπιαγωγείου καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ώστε να υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες για τις από κοινού δραστηριότητες.

ü  Καλό θα ήταν να προετοιμάζεται το πρόγραμμα από τις αρχές της σχολικής χρονιάς, για να υπάρχει δυνατότητα συχνότερων επισκέψεων , ανταλλαγής ιδεών και απόψεων. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από κοινού επισκέψεις σε θεατρικές παραστάσεις, ή τα παιδιά να συμμετέχουν σε κοινές δράσεις όπως τα Κάλαντα των Χριστουγέννων.

ü  Κορύφωση των δράσεων με παρουσίαση μιας μεγάλης κοινής δράσης (π.χ. τραγούδια, κατασκευές, έκθεση κοινών έργων) τον Ιούνιο.

Σύνοψη- Αποτίμηση από τους/τις των Συντονιστές/τριες:

Οι Συντονιστές/τριες του προγράμματος εκτιμούν ότι οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι/δασκάλες, ανταποκρίθηκαν στο πρόγραμμα, προετοίμασαν τα παιδιά, οργάνωσαν δραστηριότητες, συνεργάστηκαν μεταξύ τους. Αντιλήφθηκαν τη μετάβαση ως μια διαδικασία που συμβαίνει στη ζωή του παιδιού και εμείς τη διευκολύνουμε, καθώς εφοδιάζουμε τα παιδιά με τα εργαλεία και τους τρόπους για να την βιώσουν θετικά και να αναπτύξουν αντίστοιχες στρατηγικές και πρακτικές. Θεωρούν επίσης σημαντική τη συμβολή των Διευθυντών/τριών που παρακίνησαν τους/τις δασκάλους/δασκάλες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και ότι οι ίδιοι οι Διευθυντές/ντριες ήταν παρόντες/ούσες τις ώρες της συνάντησης.

Αναπτύχθηκε συνεργασία μεταξύ των Συντονιστών/τριών και επισκέφτηκαν αρκετά σχολεία την ημέρα της συνάντησης. Παρακολούθησαν τη συνδιδασκαλία νηπιαγωγών και δασκάλων, που προϋποθέτει συνεργασία στο σχεδιασμό και την προετοιμασία της διδασκαλίας και συμβάλλει στην ανάπτυξη μεταξύ τους καλών διαπροσωπικών σχέσεων. Σε κάποια σχολεία είχαν προσκληθεί και γονείς νηπίων και Α΄ τάξης την ημέρα της συνάντησης, οι οποίοι παρακολούθησαν τις δραστηριότητες και - σημαντικό – μπήκαν μέσα στην τάξη και παρακολούθησαν το κοινό μάθημα, επισφραγίζοντας έτσι την εμπλοκή των γονέων και τη συνεργασία σχολείου οικογένειας.

Εν κατακλείδι, η αποτίμηση του Προγράμματος κρίνεται ικανοποιητική και ωφέλιμη για όλους/ες που συμμετείχαν σ αυτή τη διαδικασία.