Αγαπητές/οι συνάδερφοι,

σας προσκαλώ στις παρακάτω εξ αποστάσεως επιμορφωτικές συναντήσεις. Οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα υλοποιηθούν ώρα 18:00 – 20:00 και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην αντίστοιχη φόρμα το αργότερο μέχρι ώρα 14:00 της ημέρας υλοποίησης της συγκεκριμένης συνάντησης, ώστε πριν την τηλεδιάσκεψη να τους αποσταλούν τα στοιχεία της σύνδεσης στο e-mail που θα δηλώσουν.

1.      Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΓΕΛ

Ημερομηνία υλοποίησης: Δευτέρα 4/5/2020.

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής: https://forms.gle/n6fJUs2QXoHBWJdw6

2.      Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΑΛ και ΕΚ

Ημερομηνία υλοποίησης: Τρίτη 5/5/2020.

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής: https://forms.gle/PqHwykafr8dQhfBM7

3.      Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών Πληροφορικής Γυμνασίων

Ημερομηνία υλοποίησης: Τετάρτη 6/5/2020.

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής: https://forms.gle/NY1QYTbthPpHjrEJ8

4.      Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών Πληροφορικής Δημοτικών Σχολείων

Ημερομηνία υλοποίησης: Πέμπτη 7/5/2020.

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής: https://forms.gle/CRrDAjPxBvNYEvtB7

Στις εξ αποστάσεως επιμορφωτικές συναντήσεις θα δοθεί έμφαση στην ανταλλαγή εμπειριών και προτάσεων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τα μαθήματα Πληροφορικής. Όποιος/α εκπαιδευτικός επιθυμεί να κάνει κάποια εισήγηση καλείται να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του μέχρι την Κυριακή 3/5/2020 συμπληρώνοντας τη φόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://forms.gle/fZcca2Jv19JD78v77

Με εκτίμηση,

Δρ Γεωργία Αλεξούδα

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής ΠΕ86

1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας