Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της παρουσίασης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Sport SUGAPAS, αντικείμενο του οποίου είναι η «ευαισθητοποίηση για τη σημασία της φυσικής δραστηριότητας στην υγεία μέσω της αυξημένης συμμετοχής και της ισότιμης πρόσβασης στον αθλητισμό για όλους». 

Η παρουσίαση διοργανώνεται από τις ομάδες έργου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και  του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.