Προσκλήσεις επιμορφωτικών τηλεδιασκέψεων για επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των θεολόγων των ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονικής, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών, Χαλκιδικης, Πιερίας, Ημαθίας και Πέλλας (18 - 25 Ιουνίου 2020) με θέμα:«Η διδασκαλία του ΜτΘ κατά το σχολικό έτος 2020-2021 (Προγράμματα Σπουδών, Φάκελος Μαθητή, μεθοδολογία κ.α.»