Στα πλαίσια του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση το 1ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας δια της ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία Ευαγγελίας Παπαθανασίου και το Γραφείο Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, δια του Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας Ιωάννη Τομπούλογλου, παρουσίασαν υλικό για την Ελληνική Επανάσταση και προτάσεις αξιοποίησης του υλικού. Η παρουσίαση έγινε σε δύο φάσεις, η πρώτη τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 για τους/τις εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων της Δ/νσης ανατολικής Θεσσαλονίκης και η δεύτερη την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας και τους/ τις Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων πολλών Δ/νσεων ΠΕ και ΔΕ της χώρας, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 700 εκπαιδευτικοί.

    Το υλικό που παρουσιάστηκε συγκεντρώθηκε και ομαδοποιήθηκε σε φακέλους και εμπλουτίστηκε   από τον κ. Ιωάννη Τομπούλογλου και εντάσσεται στη γενικότερη θεματική ενότητα της Αγωγής Υγείας «Αξίες Ζωής στην εκπαίδευση».

     Οι αφορμήσεις που προτείνονται στο υλικό (βιογραφίες ηρώων, ιστορικά και λογοτεχνικά κείμενα, πίνακες ζωγραφικής, παιχνίδια, δραστηριότητες, ποιήματα, τραγούδια, χοροί, βίντεο/ντοκυμαντέρ/ταινίες…), στοχεύουν στη βασική επιδίωξη να αναζητηθούν αξίες, ιδανικά, συναισθήματα, κίνητρα,  ιδέες αλλά και χαρακτηριστικά προσωπικοτήτων που οδήγησαν στο μεγάλο θαύμα της ανεξαρτησίας του Έθνους.

     Μέσα από τις προτεινόμενες δράσεις επιδιώκεται η συνειδητοποίηση από τους μαθητές/τριες ότι η ελεύθερη και δημοκρατική συνύπαρξη της καθημερινής ζωής, δε συμβαίνει αυτονόητα, αλλά κατακτάται μέσα από το καμίνι των θυσιών και των προσωπικών υπερβάσεων πλήθους γνωστών και άγνωστων ηρώων. Η συνειδητοποίηση αυτή ενισχύει τη θέληση και την αποφασιστικότητα για την υπεράσπιση βασικών ανθρώπινων Αξιών.

     Οι προτάσεις αξιοποίησης του υλικού από τη ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία έγιναν με βάση τις αρχές της βιωματικής μάθησης μέσα από τη χρήση του Θεατρικού Παιχνιδιού στην Εκπαίδευση, τόσο στη δια ζώσης διδασκαλία στη σχολική τάξη όσο και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Το υλικό είναι αναρτημένο στην σελίδα της Αγωγής Υγείας της Δ/νσης ΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://drive.google.com/drive/folders/1rYmaX5Zva4JHDwNg5bgiwG-okm1y-gTz