Με αφορμή την 5η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί τα Πρακτικά του 28ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Κλιματική Αλλαγή. Αστικό Περιβάλλον» του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), που διεξήχθη στις  9-11 Νοεμβρίου 2018 στην Κατερίνη (Καπνικό Σταθμό) σε συνδιοργάνωση με την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ και τον Δήμο Κατερίνης.

                Τα βίντεο των εργασιών έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο:

http://www.pandoiko.org/index.php/synedria/28syn/180-28synedrio

Για τις/τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται η εισήγηση με θέμα «Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις στον αστικό ιστό ως θέμα της Εκπαίδευσης για την Αειφορία» του Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι αναρτημένη ως βίντεο στο

και δημοσιευμένη στην έντυπη έκδοση:

Βολιώτης, Κ. (Επιμ.) (2019). ΠΑΝΔΟΙΚΟ-ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ-Δήμος Κατερίνης, Πρακτικά 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΠΑΝΔΟΙΚΟ «Κλιματική Αλλαγή. Αστικό Περιβάλλον», Κατερίνη 9-11 Νοεμβρίου 2018. Βόλος, σ.σ. 79-83.