1. Μπρίνια Βασιλική, Τμήμα Πληροφορικής,  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διδάσκουσα και Επιστημονική υπεύθυνη Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Ειδικού Προγράμματος «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ε.Α.Π.:

«Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.)-Προβληματισμοί για την εισαγωγή της Κ.ΑΛ.Ο. στο σχολείο».

2. Γαϊτάνης Δημήτριος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ: «Ποιοτική Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Αειφορία: Με επίκεντρο τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον».

3. Χαρίσης Αθανάσιος, Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Σ.Ε.Π. Ε.Α.Π. Ειδικό Πρόγραμμα «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ε.Α.Π., Συντονισμός: «Εκπαίδευση/επιμόρφωση: εμπειρίες με νόημα, μελλοντική διάσταση».