Ανακοινώσεις Συντονιστών ΠΕ70

     

 

Επιμορφωτικές Δράσεις του Δικτύου Λογοτεχνίας και Ψηφιακών Εργαλείων

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού των επιμορφωτικών δράσεων του Δικτύου Λογοτεχνίας και Ψηφιακών Εργαλείων καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Δίκτυο να συμμετάσχουν στις επιμορφωτικές ημερίδες του Δικτύου τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14.00΄-16.00, στο Δημοτικό Σχολείο Πλατέος, Ημαθίας καθώς και στη συνέχειά της, την επόμενη Δευτέρα στις 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14.00΄-16.00΄, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας, Ημαθίας.