ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ Π.Σ. ΚΑΙ ΠΕΙ.Σ. ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
27052024Δευ
Τελ. Ενημέρωση:Τρι, 18 Ιουλ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ Π.Σ. ΚΑΙ ΠΕΙ.Σ. ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

stelexoi-

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ Π.Σ. ΚΑΙ ΠΕΙ.Σ. ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες των υποψηφίων για επιλογή σε θέσεις Διευθυντών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (πίνακας Α για Α/θμια και πίνακας Β για Β/θμια), όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του Ν. 4823/2021 (Α΄136), καθώς και τους πίνακες των υποψηφίων που έχουν υποχρέωση εξέτασης σε ξένη γλώσσα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 33 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των ως άνω πινάκων μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων στην οποία υπέβαλαν την αίτησή τους.
Η ένσταση κατατίθεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, ήτοι από την Παρασκευή 17-02-2023, ώρα 00:05 μέχρι την Τρίτη 21-02-2023, ώρα 14:00.

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι