1η ανακοίνωση: Διεξαγωγή Πανελληνίου Συνεδρίου
14042024Κυρ
Τελ. Ενημέρωση:Τρι, 18 Ιουλ 2023

banner-big2

1η ανακοίνωση: Διεξαγωγή Πανελληνίου Συνεδρίου

icon-epistimoniko

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών, του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και το Εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας, του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. διοργανώνουν Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο:

«Σχέσεις Σχολείου και Οικογένειας στη σύγχρονη εποχή»

                                 στη Θεσσαλονίκη, στις 18 και 19 Μαρτίου 2023

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να προωθήσει τον διάλογο σχετικά με τις παιδαγωγικές, κοινωνικές και νομικές πτυχές της σχέσης του σχολείου με την οικογένεια των μαθητριών/ών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το συνέδριο παρέχει μια διεπιστημονική ευκαιρία σε ακαδημαϊκούς επιστήμονες, ερευνητές, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες της εκπαίδευσης, γονείς και υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής μέσα από διαφορετικές οπτικές και πολλαπλές εμπειρίες να παρουσιάσουν τις εργασίες τους, να συμμετάσχουν σε γόνιμο επιστημονικό διάλογο και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους σε βιωματικά εργαστήρια.

Στόχοι του συνεδρίου είναι:

 • η ενημέρωση των γονέων και η ανάπτυξη της συνεργασίας μαζί τους
 • η συνεργασία και οι αρμονικές σχέσεις εκπαιδευτικών και γονέων, οι οποίες αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τη φοίτηση των μαθητών σε ένα ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων
 • η ανταλλαγή εμπειριών, ο γόνιμος προβληματισμός και ο επιστημονικός διάλογος μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας για την ενίσχυση της σχέσης των γονέων και του σχολείου
 • η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε δεξιότητες που ευνοούν την επικοινωνία και την συνεργασία με τους γονείς
 • η συνεχής βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου
 • η ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου του σχολείου στην υποστήριξη των σχέσεων των συνομηλίκων σε συνεργασία με τους γονείς.

Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των ΑΕΙ, Γονείς και Κηδεμόνες, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, σε ερευνητές και ερευνήτριες της εκπαίδευσης.

Θεματικοί άξονες: Το περιεχόμενο των εισηγήσεων θα πρέπει να είναι σχετικό με τους παρακάτω άξονες

 1. Ανάπτυξη του παιδιού.
 2. Προκλήσεις της γονεϊκότητας σε σχέση με την εκπαίδευση.
 3. Μορφές επικοινωνίας και συνεργασίας εκπαιδευτικών-γονέων.
 4. Το σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο και η οικογένεια.
 5. Ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας με μαθητές/μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 6. Καλές πρακτικές που αναπτύσσουν τη σχέση σχολείου-οικογένειας.
 7. Ο παιδαγωγικός ρόλος του σχολείου στη σχέση των συνομηλίκων.
 8. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη σχέση σχολείου-οικογένειας.
 9. Ο ρόλος της παιδαγωγικής καθοδήγησης στην ανάπτυξη των σχέσεων σχολείου-οικογένειας.
 10. Ο ρόλος των γονέων σε σχέση με τις αθλητικές και άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες.
 11. Συμβουλευτική γονέων.
 12. Ο ρόλος των Μέσων στην ανάπτυξη των σχέσεων σχολείου-οικογένειας.
 13. Συγκρούσεις γονέων και σχολείου: Διαχείριση και Θεσμικό πλαίσιο.
 14. Εκπαίδευση και τοπική κοινωνία.
 15. Εκπαιδευτική Έρευνα.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν: Κεντρικές ομιλίες, Προφορικές εισηγήσεις (ερευνητικές μελέτες και διδακτικές εφαρμογές), Στρογγυλές Τράπεζες και Βιωματικά εργαστήρια.

Τόπος και Χρόνος: Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Μαρτίου 2023 στη Θεσσαλονίκη.

Υποβολή εργασιών

Το συνέδριο θα φιλοξενήσει προφορικές ανακοινώσεις, καινοτόμα προγράμματα και δράσεις (διδακτική πρόταση), βιωματικά εργαστήρια και αναρτημένες εργασίες (Posters). Ο κάθε εισηγητής και η κάθε εισηγήτρια μπορεί να στείλει μέχρι δύο (2) εισηγήσεις/Posters.

α) Πλήρη Άρθρα Εισηγήσεις: 6-10 σελίδες (έως 5000 λέξεις συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών). Αφορούν σε ολοκληρωμένα πρωτότυπα άρθρα και εργασίες (βιβλιογραφικές μελέτες, έρευνες κ.ά.). Για τη συμπερίληψή της στα πρακτικά του συνεδρίου, η εισήγηση θα πρέπει να παρουσιαστεί στο συνέδριο από έναν εκ των συγγραφέων της.

β) Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις: 3-5 σελίδες. Αφορά στην περιγραφή υλοποίησης δράσεων που προάγουν τα θέματα του συνεδρίου. Για τη συμπερίληψή του στα πρακτικά του συνεδρίου, το καινοτόμο Πρόγραμμα ή Δράση θα πρέπει να παρουσιαστεί στο συνέδριο από έναν εκ των συγγραφέων του.

γ) Βιωματικά Εργαστήρια: 2-5 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών). Αφορούν κυρίως σε workshops υλοποίησης βιωματικών εργαστηρίων που μπορούν να απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, σε γονείς ή/και σε παιδιά. Θα πραγματοποιηθούν είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό χώρο, αναλόγως με τις απαιτήσεις, και θα έχουν διάρκεια 1 - 2 ώρες. Θα πρέπει να υποβληθούν και τυχόν φύλλα εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν.

δ) Αναρτημένες Εργασίες (posters): 2-4 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών). Αφορούν στη συνοπτική παρουσίαση πληροφοριών και ευρημάτων μέσω πινάκων, γραφημάτων, σχεδίων κλπ. και κάποιου σύντομου σώματος κειμένου οι οποίες θα παρουσιάζονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και σύμφωνα με το πρόγραμμα του συνεδρίου.

ε) Συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας: 3-5 σελίδες. Αφορά στην περιγραφή προτάσεων υλοποίησης forum συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας για ζητήματα που προάγουν τα θέματα του συνεδρίου).

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο με την ιδιότητα του εισηγητή/τριας, οφείλουν να αποστείλουν συνοπτική περιγραφή της εργασίας τους έως 400 λέξεις, στο επισυναπτόμενο έντυπο περιλήψεων. Απαιτείται βιβλιογραφία στο τέλος της περίληψης, αλλά δεν θα περιλαμβάνεται στην καταμέτρηση των λέξεων.Η εργασία, εφόσον γίνει η αποδοχή από την Επιστημονική Επιτροπή, θα κατατεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:kmsynedrio@gmail.com με το όνομα/τα Συγγραφέα/ων.

Σημαντικές ημερομηνίες:

30 Δεκεμβρίου 2022: Αποστολή περιλήψεων (προφορικές ανακοινώσεις και προτάσεις υλοποίησης εργαστηρίων).

09 Ιανουαρίου 2023: Ανακοινώσεις αποδοχής ή μη των προφορικών ανακοινώσεων και των εργαστηρίων από την Επιστημονική Επιτροπή.

31 Ιανουαρίου 2023: Αποστολή πλήρους κειμένου εισήγησης - Αξιολόγηση των κειμένων από δύο (2) κριτές.

18 και 19 Μαρτίου 2023: Πραγματοποίηση του Συνεδρίου.

Πληροφορίες για το Συνέδριο και την υποβολή εργασιών- συμμετοχής, θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας https://kmaked.pde.sch.gr .

Επικοινωνία: Πρασσά Χρύσα: 2310 474855            

E-mail Συνεδρίου: kmsynedrio@gmail.com

 

 

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι