(Απόφαση ολομέλειας Αρ. Πρωτ. 1052 04/10/2019)

Διοργανώνεται σεμινάριο blended learning, διάρκειας δυόμιση μηνών,  με θέμα τη Δυσλεξία και τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ06 Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Το σεμινάριο θα διαρκέσει από τις 14-10-2019 έως και τις 22-12-2019.

Διοργάνωση: Γεωργία Δελημπανίδου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ06