Απόφαση ολομέλειας  Αρ. Πρωτ. 21/7-11-2019

Ο Συντονιστής  Εκπαιδευτικού Έργου κλάδων ΠΕ83  (2ο ΠΕΚΕΣ) Καλπίδης Ιωάννης διοργανώνει σε συνεργασία με τη Δ/νση του Ε.Κ. Ευόσμου κ. Χριστακάκη Γιώργο διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα με θέμα "Επικαιροποίηση και ενδυνάμωση θεμάτων του μαθήματος ‘Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής’" για τους τις/τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ83 Ηλ/γων του Τομέα ‘Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού’  των σχολικών  μονάδων των Δ/νσεων Β/θμιας Εκ/σης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκ/σης Κεντρικής Μακεδονίας το Δεύτερο 15νθήμερο Νοεμβρίου (ώρες 15:00-20:00) στο  Χώρο των εργαστηρίων του  ΕΚ Ευόσμου.

Περιγραφή:

  • Ενημέρωση για το Ecostruxure και το IoT
  • Οικονομικά οφέλη και εξοικονόμηση πόρων μέσω Advisors
  • Ασύρματη διαχείριση σημάτων και έλεγχος μέσω Apps
  • ‘Έλεγχος μηχανών μέσα από την διασύνδεση στο Ecostruxure
  • Διαχείριση διεργασιών ως μέρος οικοσυστήματος Ecostruxure
  • Απεικόνιση και επικοινωνία ανθρώπου μηχανής στο IoT

Εισηγητές: Schneider Electric