Οδηγίες για τη στήριξη του Γενικού Σχολείου από τις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες που δημιουργούνται από την κρίση του κορονοϊού

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης

Μπότσας Γεώργιος