Εκπαιδευτική δράση για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό υλοποιήσαμε σήμερα 8/3 με τα γυμνάσια παιδαγωγικής ευθύνης. Τη δράση χαιρέτησε ο Οργανωτικός Συντονιστής του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας κ. Ν. Γραίκος, τονίζοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για τον άξονα της Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.