«Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου και πρακτικές ανατροφοδότησης»

Με θετική διάθεση και όραμα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην προσφορά του εκπαιδευτικού έργου στους μαθητές/τριες, ξεκινήσαμε το σχολικό έτος 2019-20, θέτοντας τις βάσεις του προγραμματισμού στα σχολεία παιδαγωγικής ευθύνης. Με ενδοσχολικές ενημερωτικές/επιμορφωτικές συναντήσεις με θέμα «Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου και πρακτικές ανατροφοδότησης» που σχεδιάσαμε, επιχειρήσαμε σε πλαίσιο εκπαιδευτικού επαγγελματισμού, παιδαγωγικής ηγεσίας, συνεργατικότητας και αειφορίας να συζητήσουμε με τους Διευθυντές/ντριες και τους Συλλόγους Διδασκόντων/σών τις προτάσεις της τρέχουσας εκπαιδευτικής νομοθεσίας και εναλλακτικές, ευέλικτες προτάσεις, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου ξεχωριστά, σ’ έναν από τους πιο ουσιαστικούς και απαιτητικούς τομείς του εκπαιδευτικού έργου, αυτόν του προγραμματισμού και της ανατροφοδότησης.

Πρόγραμμα:

Γυμνάσιο Αιγινίου /ΓΕ.Λ. Αιγινίου 3/9

Γυμνάσιο Αλωνίων/ Γυμνάσιο Μακρυγιάλου 4/9

1ο Γυμνάσιο Κατερίνης/7ο Γυμνάσιο Κατερίνης 5/9

ΕΠΑ.Λ. Αιγινίου, 6/9

Γυμνάσιο Κολινδρού /ΓΕΛ Κολινδρού 9/9

3ο ΓΕ.Λ. Κατερίνης/1ο ΓΕ.Λ. Κατερίνης/ Εσπερινό Γυμνάσιο Κατερίνης 10/9

 

Ο Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία

3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας

Αθανάσιος Χαρίσης