Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής και της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με την παιδαγωγική αξία της περιγραφικής αξιολόγησης καλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων Παιδαγωγικής μας Ευθύνης σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση». Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019, από τις 09:00 έως τις 13:00σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Ομάδα Α: Αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Σαπφούς 44 (ισόγειο), τηλ. 2310503808.
Ομάδα Β:Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ΕΠΑΛ Καλαμαριάς, Κωνσταντίνου Καραμανλή και Μακεδονίας, Καλαμαριά, τηλ. 2310471065.
Ομάδα Γ: Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 11ου Γυμνασίου-Λυκείου Θεσσαλονίκης, Πάροδος
Σκουφά, 40 Εκκλησιές, τηλ. 2310214616.

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του 1ου ΠΕΚΕΣ