Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής και της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με την παιδαγωγική αξία της περιγραφικής αξιολόγησης καλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων Παιδαγωγικής μας Ευθύνης σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση». Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019, από τις 09:30 έως τις 13:30 στο Γενικό Λύκειο Πολυγύρου.